Udaipur - Jodhpur - Jaipur Tour ( 5 Nights / 6 Days - 5 Nights Stay )

Udaipur - Jodhpur - Jaipur

9702034430 / 9869334430

info@kokanparyatan.com

TRAVEL PLAN

DAY 1

Udaipur : Arrival at Udaipur. Fateh Sagar Lake, Maharana Pratap Memorial. Dinner & stay at Udaipur.  (BLD)

DAY 2

Udaipur: City Palace, Jagdish Temple, Saheli Ki Badi. Dinner & stay at Udaipur.      (BLD)

DAY 3

Jodhpur: Mehrangad Fort, Jaswant Thada . Dinner & Stay at Jodhpur.         (BLD)

DAY 4

Jaipur : Umed Bhavan, Pushkar- Brahma Mandir. Dinner & stay at Jaipur Hotel   (BLD)

DAY 5

 Jaipur : Hawa Mahal, Jantar Mantar, City Palace, Amber Fort & Light and sound Show. Dinner & stay at Jaipur Hotel.        (BLD)

 

DAY 6

Jaipur- Mumbai : Birla Mandir, Marketing. Train/ Flight for Mumbai .  (BL)

YOU MAY ALSO LIKE

Best of Sindhudurga Tour

Ratnasagar Ratnagiri Tour

Amazing Kokan

Shivshahi Raigad Tour

Address

  •  7, Udyog Bhavan, 1st floor,
           L. J. Road, Opp. Sena Bhavan,
         Next to Aswad Hotel,
         Shivaji Park, Dadar (W), Mumbai - 28

  •    Mobile: 9702034430 / 31

  •    Mail: kokanparyatan@yahoo.com

Member of

Contact Us